НОЗИМЗОДА Баҳриддин Раҳим

МАЪЛУМОТНОМА

НОЗИМЗОДА  Бањриддин  Рањим

аз  моњи майи соли 2018  дар мансаби   муовини  якуми раиси ноњияи Варзоб кор  мекунад

Соли  таваллуд  1 августи  соли 1970   

Љои  таваллуд  ноњияи Варзоб,   Миллат  тољик        Тањсилот  дорои се маълумоти олї

  1. Соли 2000 Донишгоњи давлатии миллии Тољикистонро (рўзона).  

 Ихтисос  њуќуќшинос,

  1. Соли 2009 Академияи Муосири Руссия дар Љумњурии Тољикистон.  Ихтисос  менељмент.
  2. Соли 2014 аспиранти шуъбаи  аспирантураи Донишгоњи миллии Тољикистон. ихтисос  иќтисодчї
  3. Соли 2021  Академияи   идоракунии давлатии  назди Президенти Љумњурии Тољикистонро  бо  ихтисоси  идоракунии  давлатї хатм кардааст.

Унвони илмї   унвонљўй, рисолаи илмї  дар  мавзўи  «Тараќќиёбии  тиљорати  хурд  дар Љумњурии Тољикистон», муаллифи  15  маќолаи  илмї  ва  ду  китоб, «Рушди  соњаи  сайёњї дар ноњияи Варзоб», «Дастовардњои  даврони Истиќлолияти давлатї  дар ноњияи Варзоб».

Кадом забонњоро медонад русї, забони англисї бо луѓат  

Вакили  Маљлиси  вакилони  халќи  ноњияи  Варзоб   даъвати сеюм давраи  солњои 2005-2010,   даъвати  панљум  солњои 2016-2020,  даъвати шашум  солњои 2020-2025.

Бо  мукофотњои  давлатї  сарфароз  гардонида  шудааст  ё  не  Бо фармони  Президенти  Љумњурии Тољикистон аз 15.04.1995  сол, №213  бо медали љашнї ва бо  фармони  Президенти  Љумњурии Тољикистон  аз 15.08.2019 сол, №1336  медали «Хизмати  шоиста»  сарфароз  гардонида шудааст.

Мансубият ба њизб аъзои Њизби халќии демократии Тољикистон

Вазъи оилавї  оиладор  соњиби 3-фарзанд

Суроѓа дењаи Оѓуртї,  љамоати дењоти С.Айнї, ноњияи Варзоб

 

Кор ва фаъолияти собиќа:

Солњои   1992 — 2004 Корманди Кумитаи  давлатии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон      
Солњои   2004 — 2008 Раиси Љамоати дењоти С.Айнї  ноњияи Варзоб
Солњои   2008-2009 Роњбари  Дастгоњи  раиси  ноњияи  Варзоб 
Солњои  2009-2010 Корманди  Хадамоти  давлатии  назорат  ва танзим  дар  соњаи  наќлиёти  Вазорати наќлиёти   Љумњурии Тољикистон
Солњои 2010-2016 Менељер  оид ба  назорати  фаъолияти  плазањои  толлингии ФШС Иновейтив Роуд Солюшнз  ЛТД  дар  Љумњурии Тољикистон
Солњои  2016-2018                         Муовини  раиси ноњияи Варзоб  оид ба соњаи  сайёњї
Аз 28.05.2018  то њоло   Муовини  якуми раиси  ноњияи Варзоб