Агар шахс мақолаи навбатии пур аз ғарази Ислоҳ нет «Найрангҳои нав ё пеш аз сафари Раҳмонов»-и Ислоҳ нет-ро хонда бощад, бори дигар мутмаъин мегардад, ки то чӣ андоза ин лонаи чосӯсӣ аз хориҷиҳо химоят мекунад ва пойбанди онҳост. Ба навиштани чунин маводҳо онҳо соҳиби чанд пагон буданашонро ҳам нишон додаанд. Мавзуи сафари Чаноби олӣ, Президенти кишварамонро баҳона намуда аз «Радиои озодӣ» пуштибонӣ доранд. Гуё, ки Президенти Радиои озодӣ язнаашон бошад ва ҳамзамон дар ин мавзуъ хоҷагони хориҷиашонро ҳам ифшо намудаанд, ки онҳо вакилони сенати Амрико, конгрессменҳо, муовини вазорати хориҷаи Амрико ва Сафири ин кишвар дар Тоҷикистон мебошанд.

 

Сафари расмии Роњбари давлат ба кишварњои Иттињоди Аврупо дар расонањои иттилоотии шабакањои иљтимоии интернетї сару садоњои зиёдеро ба амал овард ва сомонањои ифротї ва террористї аз фурсати муносиб сўистифода намуда, машѓули иѓвоангезиву тафриќаандозї ва дасисабозиву њангомасозї мебошанд. Сомонањои ифротиву террористї кўшиш ба харљ медињанд, ки њар як рафтору гуфтор ва кирдори Сарвари давлатро барои љомеа ба таври муѓризона пешкаш намоянд. Яке аз чунин сомонањои иѓвоангезу тафриќаандоз ва дасисабозу њангомасоз ин сомонаи ифротии Кимиёи саодат мебошад, ки бо мањорати касбї ва тахассусии иѓвоангезї мањорати хоса дорад. Аз љумла дар ин сомона матолибе ба нашр расидааст, ки гўё ба Салим Султонзода яке аз фаъолони тољик ва узви Анљумани Озодандешони Тољик, ки айни замон дар Фаронса њамчун паноњандаи сиёсї фаъолият мекунад, аз љониби маќомоти кишвар паёми тањдидї фиристода шудааст. Чунин сару садоњо ќабл аз сафари расмии Роњбари давлат ба Иттињоди Аврупо аз љониби сомонањои ифротї ва террористї тањти унвони «Эмомалї Рањмон пинњонї ба Аврупо сафар мекунад. Чаро?» интишор гардида буд.

Роҳбарону фаъолони фирории ташкилоти террористӣ - экстремистии Ҳизби наҳзати исломӣ, ки айни ҳол аз ҷавобгарӣ дар назди қонун гурехта, дар Аврупо паноҳ бурдаанд, ба ҳар роҳ мекӯшанд аз хориљи кишвар истода ба сўи Тољикистон санге андозанд. Онҳо мехоҳанд ТТЭ ҲНИ - ро ҳамчун ҳизби сиёсӣ ва худро ҷабрдида вонамуд кунанд, то аз дастгирии молиявию маънавии созмонҳои аврупоӣ ва сарпарастони хориҷиашон бархӯрдор бошанд.

 

Љумњурии Тољикистон бо давлатњои Иттињоди Аврупо муносибати хуб дошта, њамкорињои дуљонибаро ба роњ мондааст. Дар доираи Стратегияи нави њамкорињои Иттињоди Аврупо ва Осиёи Марказї, ки соли 2014 барои солњои 2014-2020 ба тасвиб расидааст, Љумњурии Тољикистон бо Иттињоди Аврупо њамкорињои дуљонибаро асосан дар бахшњои тандурустї, маориф ва рушди дењот ба роњ мондаанд. Айни замон ташкилоти террористии њизби нањзати исломї ва созмони ифротии Гурўњи 24 тавассути сомонањои ифротиашон аз хабари сафари расмии Роњбари давлат ба Иттињоди Аврупо сўистифода намуда, ба танќиди сафари расмии Роњбари давлат камар бастаанд ва маълумоти бардурўѓу иѓвоангез ва тафриќаандозро пањн намуда истодаанд. Тавре ба њамагон маълум аст, ташкилоти террористии нањзатиён ва гурўњи 24 аз њар як иќдоми Роњбари давлат њангомасозї намуда, аз воќеият сарфи назар мекунанд.