Љумњурии Тољикистон бо давлатњои Иттињоди Аврупо муносибати хуб дошта, њамкорињои дуљонибаро ба роњ мондааст. Дар доираи Стратегияи нави њамкорињои Иттињоди Аврупо ва Осиёи Марказї, ки соли 2014 барои солњои 2014-2020 ба тасвиб расидааст, Љумњурии Тољикистон бо Иттињоди Аврупо њамкорињои дуљонибаро асосан дар бахшњои тандурустї, маориф ва рушди дењот ба роњ мондаанд. Айни замон ташкилоти террористии њизби нањзати исломї ва созмони ифротии Гурўњи 24 тавассути сомонањои ифротиашон аз хабари сафари расмии Роњбари давлат ба Иттињоди Аврупо сўистифода намуда, ба танќиди сафари расмии Роњбари давлат камар бастаанд ва маълумоти бардурўѓу иѓвоангез ва тафриќаандозро пањн намуда истодаанд. Тавре ба њамагон маълум аст, ташкилоти террористии нањзатиён ва гурўњи 24 аз њар як иќдоми Роњбари давлат њангомасозї намуда, аз воќеият сарфи назар мекунанд.

Сафари Асосгузори сулҳу ваҳдат, Президенти  Љумњурии  Тољикистон, муњтарам Эмомалї  Рањмон  ба  кишварњои Аврупо,  воќеъан  њам  як  зарбаи  сахте ба наҳзатиҳои террорист ва ифротиёни Гуруҳи 24 мебошад. 

Ин тудаи табоҳкори хоини  миллат њазор доду вой бардоранд,  дарњои  созмонњои  гуногуни  њуќуќи  башар ва ѓайраро кӯбанду худро бегуноҳу бечора ҳам нишон диҳанд, дар  кишварњои Аврупо    паноњандагї  љўянд, ҳар қадар дуруғпароканӣ кунанд ва туҳмат зананд ҳам, дигар  фоидае  надораду дар ин мубориза кайњост дучори  маѓлубият  шуданд.

 

4 нафар аз ноҷавонмардон аз ҳаромтарину фаҳштарин, чоплусу худобехабарон, хоинони миллат, кӯрдил ва беномусон, ғару дузд, оқипадару даюс, дасисабозу маккор ва навкарони ким кадом дастгоҳи тахрибкори хориҷӣ, шайтонҳову авомфиребон, номардону сияҳкорони худхоҳ, мансабталабони фиребгар аз “гурӯҳи 24” ва дастгоҳи ҷосусии Кабирӣ шаъну шарафи миллати тоҷикро паст задан хостанд. Чуноне, ки мегӯянд, як гови р...ин тамоми подаро расво мекунад. Ҳамагӣ чор нафар аз шаҳрвандонамон, мутаасифона шояд тоҷик ҳам бошанд дар даст навиштаҷотҳо худро аз “гурӯҳи 24

 

 

В СМИ различного рода организации такие как «Репортеры без границ», нередко обсуждают судьбы журналистов и журналистики  из Таджикистана. Авторы статей озабочены тем, что журналистика вымирает, «находится на грани полного исчезновения», теряет доверие в глазах общественности, переживает профессиональный упадок.  Связывается это с тем, что «свобода слова переживает кризис в связи с усилением правительственного контроля над СМИ и интернетом, через госучреждения, а также нежеланием независимых СМИ рисковать своим положением из-за критических материалов». Даже было опубликовано «молебное письмо» с призывом о помощи к Президенту Франции Э.Макрону во время встречи с Президентом Таджикистана Э.Рахмоном.  В таких публикациях говорится и о том, что журналисты и редакторы покидают страну или меняют профессию, не дождавшись моральной и материальной поддержки от властей.